Zkoušky pěveckého sboru

Zájemci o sborový zpěv při vánočních bohoslužbách, těšíme se na vás při zkouškách - ženy ve středu v 18:45 hodin a muži v pátek v 18:45. Obě skupiny zkouší na faře.