Apoštolát modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka

Modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš! Zamyšlení