Apoštolát modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021.

Za finanční svět: Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojeným.

Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.