Apoštolát modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2021.

Za krásu manželství: Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.

Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.