Apoštolát modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září

Všeobecný úmysl - úcta ke zdrojům planet: modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

Národní úmysl: za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.