12

Aktuality a novinky

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

V sobotu 7. ledna zazvonili na vaše dveře tříkráloví koledníci, kteří přinesli požehnání do nového roku. Na trasu se vydalo celkem 31 skupin: 23 Bílovec, 4 Stará Ves, 1 Ohrada, 4 Lubojaty a 1 Výškovice.  Vybralo se celkem 261 309 Kč, což je cca o 80 tisíc více než loni.

Tříkrálová sbírka proběhla také ve Velkých Albrechticích a v Bílově. Ve Velkých Albrechticích chodily 4 skupinky koledníků a dárci přispěli do kasiček částkou 35 751 Kč. V Bílově se vybralo 6 997 Kč.

Děkujeme všem koledníkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky a také těm, kteří pomáhali s organizováním této akce. Ve fotogalerii Tříkrálová sbírka najdete fotografie skoro všech koledníků a organizátorů. Jsme rádi, že jste otevřeli své dveře i svá srdce a přispěli do sbírky.


Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině


Společenství v naší farnosti

Společenství v naší farnosti

Pravidelná setkání společenství v naší farnosti:

  • Náboženství pro dospělé - vždy první čtvrtek v měsíci po mši svaté
  • Modlitební setkání - úterý po mši svaté
  • Modlitby matek - středa po mši
  • Ministranti - první sobota v měsíci.
  • Sbor (příprava na vánoce) - ženy ve středu po mši sv., muži v pátek po mši sv.
  • Schola - v neděli před mši sv. (příležitostně)

Podávání svatého přijímání na ruku

Podávání svatého přijímání na ruku

V kostele v Bílovci - pokud jsou dvě osoby podávající sv. přijímání: kněz, jáhen, akolyté - jedna osoba podává na ruku a druha do úst. Zpravidla p. jáhen podává na ruku! Pokud podává pouze jedna osoba, prosíme, aby ti, kdo chtějí přijmout do úst šli v průvodu jako poslední.

V zákristii můžete také nahlásit komu se má podávat bezlepkové hostie.

Jak přijímat na ruku:

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat.

Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.