12

Aktuality a novinky

Podávání svatého přijímání na ruku

Podávání svatého přijímání na ruku

Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se do našich kostelů s dodržováním stanovených hygienických pravidel. Jedním z nich je přijímat svaté přijímání na ruku.

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Číst více


Svátost biřmování

Svátost biřmování

Svátost biřmování bude udělena Mons. Martinem Davidem v kostele svatého Mikuláše v Bílovci v sobotu 13. června v 10 hodin. Prosíme o modlitbu za naše biřmovance. Novena k Duchu Svatému


Pořady pro děti 1. stupně ZŠ

Pořady pro děti 1. stupně ZŠ

TV NOE – pořad Ovečky -  vždy v pondělí a pátek od 14:00 do 14:30. Přehled témat

 

Rádio Proglas – Katecheze pro školáky – pondělí – pátek od 10:00 do 10:30.