12

Aktuality a novinky

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. V Bílovci v týdnu májové pobožnosti budou po ukončení mše svaté v kostele sv. Mikuláše (cca v 18.30) a v neděli v 17.00 hod. v kapli Panny Marie Pomocné (za nemocnicí). Začínáme v sobotu 1 .5. 2021 po mší svaté. Jste srdečně zváni!

Součásti pobožnosti bude čtení Božího slova, rozjímání z knihy „Měsíc s Pannou Marii“ od G. Ravasi, mariánské zpěvy, litanie a další modlitby. 


Bohoslužby od 26.4.2021

Bohoslužby od 26.4.2021
Od pondělí 26. 4. 2021 už neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
 
Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce.
 

Putování ostatků sv. Faustiny

A v této nelehké, náročné době nabízíme od této neděle 11.4 putování ostatků sv. Faustyny Kowalské. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit na faře nebo na e-mailové adrese: rkf.bílovec@doo.cz. Ostatky svaté Faustyny budou předávány otci vždy v pátek před mší svatou a otec je předá dalšímu zájemci po mši svaté.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence za ukončení pandemie

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.Číst více


Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021.
 

Za finanční svět: Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojeným.

Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.