12

Aktuality a novinky

Noc kostelů - kostel sv. Mikuláše

Noc kostelů - kostel sv. Mikuláše

Věž kostela svatého Mikuláše- 19 – 23 hodin - výstup na ochoz s vyhlídkou na večerní Bílovec.

 Kostel svatého Mikuláše- 19:30 – koncert skupiny Sešli jsme se, 19 – 23 hodin - možnost osobního zastavení, ztišení a zamyšlení.

Večerní a noční doba, která přichází po plném a aktivním dni je vhodná pro dnešního člověka hledajícího ztišení od zvuků a obrazů každodenního života, spěchu a problémů a právě prostor kostela toto nabízí. Proto bude možnost si zapálit svíci a případně napsat osobní prosby, za které se bude od 22:30 hodin společně modlit.


Nové telefonní číslo farnosti

Nové telefonní číslo farnosti

Římskokatolická farnost Bílovec má nové telefonní číslo - 731 694 634. Toto číslo platí také pro ŘKF Bílov a ŘKF Velké Albrechtice.