12

Aktuality a novinky

Putování obrazu Marie a Josefa

Putování obrazu Marie a Josefa

 Putování obrazu Panny Marie a Josefa - rozpis.


Obnova a přijetí svátosti

Obnova a přijetí svátosti

Příprava a oživení života v křesťanské víře skrze prožívání svátosti smíření, eucharistie a biřmování. Termíny setkávání 40+ (úterý - 18:00): 11.10., 8.11., 15.11., 29.11.. Termíny setkávání 20+ (pátek 18:45): 14.10., 11.11., 18.11., 2.12.. Příležitost ke svátosti smíření a modlitbě - neděle 11.12. od 16 hodin v kostele v Kopřivnici. Plakátek.


Roráty

Roráty

 V kostele svatého Mikuláše v Bílovci se konají od začátku prosince ve čtvrtek v 17 hodin a v sobotu v 7 hodin ráno rorátní mše svaté. Zveme všechny, kteří chtějí zakusit zklidnění se a ztišení před vánocemi.


Setkání maminek

Setkání maminek

Na faře v Bílovci probíhá jednou za 14 dní v pondělí od 9 do 11 hodin setkání maminek s dětmi. Bližší informace u Vlaďky Bambasové - mobil 604735265.