12

Aktuality a novinky

Obnova a přijetí svátosti

Obnova a přijetí svátosti

Příprava a oživení života v křesťanské víře skrze prožívání svátosti smíření, eucharistie a biřmování. Termíny setkávání 40+ (úterý - 18:00): 11.10., 8.11., 15.11., 29.11.. Termíny setkávání 20+ (pátek 18:45): 14.10., 11.11., 18.11., 2.12.. Příležitost ke svátosti smíření a modlitbě - neděle 11.12. od 17 hodin v kostele v Kopřivnici. Plakátek.


Dětská mše svatá

Dětská mše svatá

Dětská mše svatá v naší farnosti bude vždy ve čtvrtek v 17 hodin v kostele sv. Mikuáše. V tomto školním roce se budou děti seznamovat s nedělním evangeliem - "Ježíš v nedělních evangeliích".


Nikodémová noc

Nikodémová noc

Nikodémova noc je projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem v kostele, v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k osobnímu rozhovoru. Nikodémova noc uskuteční každý pátek: červen - srpen 19:30 - 20:30, září - říjen 18:30 - 19:30.


Setkání maminek

Setkání maminek

Na faře v Bílovci probíhá jednou za 14 dní v pondělí od 9 do 11 hodin setkání maminek s dětmi. Bližší informace u Vlaďky Bambasové - mobil 604735265.