12

Aktuality a novinky

Poutni zajezd 26.6.2021

V sobotu 26.6.2021 farnost Bílovec organizuje poutní autobusový zájezd na Svatý Hostýn a Svatý Kopeček. Přihlášky v na faře nebo v zakristii. Informace na plakátech.

Program:

8.00 - odjezd autobusu Bílovec - kostel sv. Mikuláše

8.05 - odjezd autobusu Bílovec - Na špici

10.15 - mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně

11.15 - křížová cesta a následně možnost občerstvení v poutních domech na Hostýně

13.00 - svátostné požehnaní v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostyně  

14.00 - odjezd na Svatý Kopeček

15.00 - prohlídka baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a muzea

17.00 - odjezd do Bílovce

předpokládány návrat do Bílovce v cca 18.00 hod.  

Cena 300 Kč (zahrnuje autobusovou dopravu a vstup do muzea na Svatém Kopečku)


Putování ostatků sv. Faustiny

A v této nelehké, náročné době nabízíme od této neděle 11.4 putování ostatků sv. Faustyny Kowalské. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit na faře nebo na e-mailové adrese: rkf.bílovec@doo.cz. Ostatky svaté Faustyny budou předávány otci vždy v pátek před mší svatou a otec je předá dalšímu zájemci po mši svaté.

Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2021.
 

Za krásu manželství: Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.

Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.


Podávání svatého přijímání na ruku

Podávání svatého přijímání na ruku

V kostele v Bílovci - pokud jsou dvě osoby podávající sv. přijímání: kněz, jáhen, akolyté - jedna osoba podává na ruku a druha do úst. Zpravidla p. jáhen podává na ruku! Pokud podává pouze jedna osoba, prosíme, aby ti, kdo chtějí přijmout do úst šli v průvodu jako poslední.

V zákristii můžete také nahlásit komu se má podávat bezlepkové hostie.

Jak přijímat na ruku:

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat.

Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.