12

Aktuality a novinky

Pouť za nová kněžská a řeholní povolání

Pouť za nová kněžská a řeholní povolání
Zveme v sobotu 3. června do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku na pouť děkanátu Bílovec za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin.
 
Program: 16:00 modlitba sv. růžence, 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti, 18:00 mše svatá, celebruje Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský s kněžími děkanátu Bílovec. Od 16:00 příležitost ke svátosti  smíření. Odjezd autobusu:14:30 - Velké Albrechtice Ostravská ul., 14:33 - Bílovec – Beseda, 14:35 - Bílovec – Špica. Cena poutního zájezdu je 100 Kč. Plakátek
 

Nikodémová noc

Nikodémová noc

Nikodémova noc je projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem v kostele, v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k osobnímu rozhovoru. Nikodémova noc uskuteční každý pátek: červen - srpen 19:30 - 20:30, září - říjen 18:30 - 19:30.


Zpovědní služba

Zpovědní služba

Zpovědní služba u svatých bran naší katedrály a konkatedrály. Zpovední služba


Setkání maminek

Setkání maminek

Na faře v Bílovci probíhá jednou za 14 dní v pondělí od 9 do 11 hodin setkání maminek s dětmi. Bližší informace u Vlaďky Bambasové - mobil 604735265.