12

Aktuality a novinky

Příprava k svátosti biřmování

Příprava k svátosti biřmování

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, … , všichni byli naplněni Duchem svatým“. (Sk 2,1.4)

Termíny setkávání v Bílovci: úterý: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., čtvrtek: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.. Začátek setkání v 18 hodin.Číst víceZkoušky pěveckého sboru

Zkoušky pěveckého sboru

Zájemci o sborový zpěv při vánočních bohoslužbách, těšíme se na vás při zkouškách - ženy ve středu v 18:45 hodin a muži v pátek v 18:45. Obě skupiny zkouší na faře.