Rozpis bohoslužeb

  Bílov Bílovec Stará Ves Velké Albrechtice
Pondělí - 18:00 - -
Úterý - 18:00 - -
Středa - 18:00 - -
Čtvrtek - 18:00 - -
Pátek - 18:00 - -
Sobota - 18:00 - -
Neděle 10:30* 9:00 - 7:30

* střídá se mše svatá a bohoslužba slova

Příležitost ke svátosti smíření - vždy půlhodiny před každou mší svatou.