Křížová cesta Na Hublesce


Podél cesty z města Bílovec do Bílova přes Hublesku vede nová křížová cesta Na Hublesce, která byla slavnostně požehnána na Velký pátek 30. března 2018. Začíná na okraji města Bílovec na červené turistické značce, pokračuje po zelené značce  a končí u hlavní cesty na kraji Bílova. Křížová cesta je volně přístupná, není třeba se přihlašovat.

Autory návrhu jsou bílovečtí architekti Tereza Hozová a David Grabec. Pro jednotlivá zastavení křížové cesty vybrali materiál typický pro zdejší industriální region – kov v kombinaci s betonem. Jde o povětrnostně odolnou patinující ocel, jež si po instalaci v exteriéru vytvoří ochrannou vrstvu bránící korozi. Zároveň jde o materiál, který působí starobyle.

Každé ze zastavení je tvořeno siluetou, případně dvojicí siluet a křížem. Křížová cesta v Bílovci je obohacena o patnácté, které je zastavením naděje. Symbolizuje víru křesťanů ve vzkříšení a připomíná, že život je silnější než smrt.


 

Křížová cesta má tři rozměry.

Tím prvním je – stejně jako například u pomníků – rozměr historický v podobě připomenutí nějaké události či osobnosti. V daném případě je o připomínku událostí ze závěru Ježíšova života a jeho vzkříšení i toho, na čem stojí celá naše kultura. Druhý rozměr je dán příběhem, který může vést k určité interakci s tím, co už jsme prožili. Právě proto byly a jsou křížové cesty stavěny, aby si člověk uvědomil propojení Kristova příběhu s tím, co on sám prožívá dnes. Třetím rozměrem je modlitba, setkání s Bohem a poděkování za to, co Ježíš pro lidstvo dělá. A také prosba za sebe, za svou minulost, za odpuštění, za druhé lidi. Jde o smíření nejen se sebou a ostatními, ale také s minulostí této oblasti.

Výjimečnost a síla venkovní křížové cesty je v jejím spontánním využívání, kdy jí - třeba i jen nahodile - procházejí jednotlivci nebo skupiny. Smyslem křížové cesty je nabídnout na turistické a vycházkové trase vedle krásy přírody i duchovní, neboli spirituální rozměr.

Kreuzweg "In Hubleska"