Svatost křtu

Dítě může být pokřtěno jen „na víru“ rodičů, jichž se kněz před křtem ptá, zda věří a chtějí své dítě ve víře vychovávat. Totéž se žádá i po kmotru, od kterého se očekává znalosti pravdy víry, křesťanský život a pomoc při křesťanské výchově rodičům. O křest žádají rodiče ve farnosti, kde mají trvalé bydliště. Před udělením svátosti křtu je nutná příprava.

Křest starších dětí a dospělých má být zásadním životním rozhodnutím, a proto příprava trvá alespoň jeden rok. Příprava předpokládá projevení křesťanského života v modlitbě, účasti na mši svaté a ostatního života církve.

Svátost manželství

O tuto svátost žádají snoubenci alespoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi. Bližší informace podá farář v dané farnosti. Před sňatkem se koná příprava s knězem ve farnosti a příprava vedená manžely v katolickém domě v Kopřivnici, Štramberská 378, Kopřivnice (parkoviště přes cestu u kostela).

Příprava na svátost manželství

Příprava se koná obvykle první čtyři týdny v měsíci vždy ve čtvrtek od 18:30 do 20:00 hod. Je vhodné začít první setkání vždy první čtvrtek v měsíci, ostatní setkání pak navazují. Termíny setkání: leden - 5., 12., 19., 26., únor - 2., 9., 16., 23., březen - 2., 9., 16., 23., duben - 6., 20., 27., květen - 4., 11., 18., 25., červen - 1., 8., 15., 22., září - 7., 14., 21., říjen - 5., 12., 19., 26.,..Letáček


Pokud není možné absolvovat přípravu najednou v jednom měsíci, je možné se domluvit s přednášejícím. V případě nejasností se obraťte na sakul208@email.cz