Dětská mše svatá bude sloužena vždy ve čtvrtek v 17 hodin v kostele sv. Mikuláše.