Postupné znovuobnovení bohoslužeb od pátku 27. dubna

Stanovisko ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

30.4.2020 - Vládní usnesení o počtu lidí na bohoslužbách v krizové situaci

Kostel svatého Mikuláše v Bílovci

Podle rozhodnutí Vlády ČR můžeme již konat vzhledem k počtu farníků bohoslužby bez omezení  za dodržení předepsaných hygienických podmínek. Pro rovnoměrné rozložení věřících na nedělních bohoslužbách, prosíme o využití možnosti sobotní mše svaté v 18 hodin, která je s nedělní platností.

Bohoslužby v Bílově, Velkých Albrechtic a Staré Vsi u Bílovce  jsou bez omezení.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou. Před slavností Seslání Ducha Svatého zveme ke zpovědi v neděli 24. května od 14 do 17 hodin. Bude přítomno více zpovědníků.