Židovské a biblické tance

 Ženy a dívky jsou zvány vždy v pondělí od 18.9. do 13.11 v 19 hodin do bývalé školní družiny TGM na výuku židovských a biblických tanců. Bližší informace na tel. čísle 604735265.