Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky - dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizací této akce. V letošním roce dárci z Bílovce, Staré Vsi a z Vyškovic vložili do kasiček  143 484 Kč.