Pouť děkanátu Bílovec

Zveme v sobotu 3. srpna do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku na pouť děkanátu Bílovec za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin. Program: 16:00 modlitba sv. růžence, 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti, 18:00 mše svatá, celebruje Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský s kněžími děkanátu Bílovec. Od 16:00 příležitost ke svátosti  smíření.