Postní kapky 2020

Blíží se postní doba, kterou bychom měli využít pro osobní duchovní přípravu na Velikonoční slavení Kristova zmrtvýchvstání. Způsoby této přípravy v postní době mohou být různé a farnost Dolní Němčí opět nabízí Postní kapky.  Více na webu www.postnikapky.cz.