Poděkování za Tříkrálovou sbírku

V sobotu 7. ledna zazvonili na vaše dveře tříkráloví koledníci, kteří přinesli požehnání do nového roku. Na trasu se vydalo celkem 31 skupin: 23 Bílovec, 4 Stará Ves, 1 Ohrada, 4 Lubojaty a 1 Výškovice.  Vybralo se celkem 261 309 Kč, což je cca o 80 tisíc více než loni.

Tříkrálová sbírka proběhla také ve Velkých Albrechticích a v Bílově. Ve Velkých Albrechticích chodily 4 skupinky koledníků a dárci přispěli do kasiček částkou 35 751 Kč. V Bílově se vybralo 6 997 Kč.

Děkujeme všem koledníkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky a také těm, kteří pomáhali s organizováním této akce. Ve fotogalerii Tříkrálová sbírka najdete fotografie skoro všech koledníků a organizátorů. Jsme rádi, že jste otevřeli své dveře i svá srdce a přispěli do sbírky.