Ve shonu naší doby jsme ohroženi neschopností se zastavit a z určitého odstupu se podívat na důležité věci našeho života. Máme tendenci řešit jen to, co je bezprostředně a neodkladně nutné. Toužíme si odpočinout, odreagovat se, zabavit se něčím jiným.

Přemýšlení o základních a hlubších věcech svého života i života blízkých odkládáme na později a později, až do neurčité budoucnosti. Zároveň v nás roste nejistota a strach, že se k těmto důležitým věcem svého života už nikdy nedostaneme a nebudeme o nich moci s nikým promluvit, a že tíha tohoto břemene bude stále narůstat. Před dvěma tisíci lety prožíval nevyřešené věci svého života i jeden vzdělaný a vysoce postavený muž jménem Nikodém, který přišel za Ježíšem v noci.

Nikodémova noc je projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem v kostele, v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k osobnímu rozhovoru.

Nikodémova noc uskuteční každý pátek v kostele svatého Mikuláše v Bílovci:

www.nikodemovanoc.cz