Náboženství pro dospělé

Zpravidla každé první úterý v měsící se setkáváme v 19 hodin na faře v Bílovci v náboženství pro dospělé. Domácí úkol na listopad: 1. Královská 17-22, 2. Královská 1-2. Do našeho středu zveme také ostatní, kteří mají zájem se důchovně vzdělávat.