Májové pobožnosti

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. V Bílovci v týdnu májové pobožnosti budou po ukončení mše svaté v kostele sv. Mikuláše (cca v 18.30) a v neděli v 17.00 hod. v kapli Panny Marie Pomocné (za nemocnicí). Začínáme v sobotu 1 .5. 2021 po mší svaté. Jste srdečně zváni!

Součásti pobožnosti bude čtení Božího slova, rozjímání z knihy „Měsíc s Pannou Marii“ od G. Ravasi, mariánské zpěvy, litanie a další modlitby.