Důležité informace

V kostele svatého Mikuláše bude v pondělí, ve středu a v pátek od 15 do 16 hodin přítomen ke svátosti smíření kněz. Pokud vám tento čas nevyhovuje, je možné se domluvit telefonem na jinou dobu.

V Bílově, Velkých Albrechticích a Staré Vsi u Bílovce se neslouží bohoslužby. Zapsané úmysly na mše svaté v těchto kostelích budou odslouženy v pozdějších termínech po osobní domluvě.

 Předsíň kostela svatého Mikuláše v Bílovci je otevřena k osobní modlitbě denně od 9 do 18 hodin.

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Po individuální domluvě mohou být úmysly přesunuty na pozdější dobu.